Convocatoria XII Encuentro #AACC_Mallorca 2019

#AACC_MALLORCA 2019

XII edición de los Encuentros Internacionales de Arquitecturas Colectivas

ANTÍDOTOS PARA UN PARAISO FAKE // ANTÍDOTS PER UN PARADÍS FAKE

 

>CAT

Convocatòria oberta #AACC_Mallorca 2019

 

Arquitectures Col·lectives és una xarxa en continu creixement de persones i col·lectius interessats en processos cooperatius orientats a cuidar i transformar els nostres entorns. És un instrument per treballar de forma col·laborativa en projectes i iniciatives, reflexionant sobre els processos de construcció col·lectiva de l'hàbitat i plantejant alternatives pragmàtiques.

 

Des de 2007, cada any se celebra una trobada en una ciutat diferent amb l'objectiu de reforçar i ampliar la xarxa i consolidar una forma de fer ciutat/barri per i per a les persones.

 

La XII edició de la Trobada Internacional d'Arquitectures Col·lectives se celebrarà a Palma, Mallorca-Illes Balears, en els barris de la Soledat, Nou Llevant i Es Molinar, del 25 al 29 de setembre de 2019.

 

La trobada d'aquest any se centrarà en la imposició dels falsos paradisos i els mecanismes de transformació urbana que expulsen a la gent dels seus barris, i la consegüent situació de dèficit de la cultura dels béns comuns que això genera. Davant aquesta realitat, posam en valor la necessitat de generar una xarxa d'iniciatives emergents del territori per a treballar de forma col·laborativa i reivindicar-nos com a protagonistes de la transformació social, cultural i urbana dels nostres barris, del nostre entorn.

 

Amb una legislació que no contempla el decreixement turístic sinó que l'afavoreix, desprotegint a veïns i veïnes, remarcam la importància de treballar de forma conjunta pel dret al barri i al territori.

 

A partir d'avui queda oberta la convocatòria de participació per a totes les persones i col·lectius interessats a pensar de forma activa la ciutat i els barris. Pensant una transició més sostenible en l'àmbit urbà, social i ecològic.

 

La trobada estarà orientada en les següents línies temàtiques:

1) Donar suport i connectar la xarxa d'iniciatives existents en el territori -especialment del conjunt balear- que de forma diversa treballen la transformació social i ecològica de l'hàbitat, l'accés a l'habitatge i a l'espai públic.

2) Reflexionar col·lectivament sobre els reptes als quals s'enfronten les Illes Balears en matèria de transformació del territori i de l'hàbitat.

3) Elaborar propostes més participatives i accessibles a curt i mitjà termini des d'una perspectiva de base, que combini la part tècnica amb l'associativa, teixint noves comunitats d'intervenció i acció a través de la intel·ligència col·lectiva.

 

La data límit de recepció de projectes és el 2 d’agost 2019

 

>>Formulari d’inscripció
 

>CAST

Convocatoria abierta #AACC_Mallorca2019

 

Arquitecturas Colectivas es una red en continuo crecimiento de personas y colectivos interesados en procesos cooperativos orientados a cuidar y transformar nuestros entornos. Es un instrumento para trabajar de forma colaborativa en proyectos e iniciativas, reflexionando sobre los procesos de construcción colectiva del hábitat y planteando alternativas pragmáticas.

 

Desde 2007, cada año se celebra un encuentro en una ciudad diferente con el objetivo de reforzar y ampliar la red y consolidar una forma de hacer ciudad/barrio desde, por y para las personas.

 

La XII edición del Encuentro Internacional de Arquitecturas Colectivas se celebrará en Palma, Mallorca-Islas Baleares, en los barrios de La Soledat, Nou Llevant y Es Molinar, del 25 al 29 de septiembre de 2019.

 

El encuentro de este año se centrará en la imposición de los falsos paraísos y los mecanismos de transformación urbana que expulsan a la gente de sus barrios,  y la consecuente situación de déficit de la cultura de los bienes comunes que esto genera.. Ante esta realidad, ponemos en valor la necesidad de generar una red de iniciativas emergentes del territorio para trabajar de forma colaborativa y reivindicarnos como protagonistas de la transformación social, cultural y urbana  de nuestros barrios, de nuestro entorno.

 

Con una legislación que no contempla el decrecimiento turístico sino que lo favorece, desprotegiendo a vecinos y vecinas, remarcamos la importancia de trabajar de forma conjunta por el derecho al barrio y al territorio.

 

A partir de hoy queda abierta la convocatoria de participación para  todas las personas y colectivos interesados en pensar de forma activa la ciudad y los barrios. Pensando(nos) una transición más sostenible a nivel urbano, social y ecológico.

 

El encuentro estará orientado en las siguientes líneas temáticas:

1) Apoyar y conectar la  red de iniciativas existentes en el territorio -especialmente del conjunto balear- que de forma diversa trabajan la transformación social y ecológica del hábitat
, el acceso a la vivienda y al espacio público.

2) Reflexionar colectivamente sobre los retos a los cuales se enfrentan las Illes Balears en materia de transformación del territorio y del hábitat.

3) Elaborar propuestas más participativas y accesibles a corto y medio plazo desde una perspectiva de base, que combine lo técnico con lo asociativo, tejiendo nuevas comunidades de interveción y acción a través de la  inteligencia colectiva.

 

La fecha límite de recepción de proyectos es el 2 de Agosto 2019

 

>>Formulario de Incripciones

 

De Jue, 06/06/2019 - 13:00 hasta Vie, 02/08/2019 - 23:45