"La ciutat no es ven, es viu". AACC Barcelona 2014

"La ciutat no es ven, es viu". AACC Barcelona 2014

(cat)

La trobada anual d'Arquitectures Col·lectives d'aquest any 2014 es posa en marxa!

Des de 2007 cada any se celebra una trobada en una ciutat diferent amb l'objectiu de reforçar la xarxa i consolidar una forma de fer ciutat diferent a l'oficial: des de les persones i per a les persones.

El 2014, la trobada anual se celebrarà a Barcelona del 6 al 13 de juliol sota el lema "La ciutat no es ven, es viu", una idea fonamental, avui més que mai, sobretot en una ciutat com Barcelona, assetjada pels múltiples problemes urbans i humans causats pel capital global.

En aquesta web trobareu tota la informació imprescindible sobre l'esdeveniment i podreu inscriure-us i fer-nos propostes.

També us podeu descarregar el PDF de presentació aquí: català / castellano

Benvinguts!

 

(esp)

El encuentro anual de Arquitecturas Colectivas de este 2014 se pone en marcha!

Desde 2007 cada año se celebra un encuentro en una ciudad diferente con el objetivo de reforzar la red y consolidar una forma de hacer ciudad diferente a la oficial: desde las personas y para las personas.

En 2014, el encuentro anual se celebrará en Barcelona del 6 al 13 de julio bajo el lema "La ciudad no se vende, se vive", una idea fundamental, hoy más que nunca, sobre todo en una ciudad como Barcelona, acosada por múltiples problemas urbanos y humanos causados ​​por el capital global.

En esta web encontraréis toda la información imprescindible sobre el evento y podréis inscribiros y hacernos propuestas.

También podéis descargaros el PDF de presentación aquí: català / castellano

Bienvenidos!

 

(eng)

Next annual meeting of Arquitecturas Colectivas is launched!

Since 2007 an annual meeting is held in a different city with the aim of strengthening the network and as a way to consolidate a way of placemaking different than the official one: from the people and for the people.

In 2014, the annual meeting will be held in Barcelona from 6th to 13th July under the name "The city is not to sell, it's to live", a fundamental idea, now more than ever, especially in a city like Barcelona, ​​beset by multiple urban and human problems caused by global capital.

On this website you will find all the essential information about the event and you'll be able to register and make proposals.

You can also download the Presentation PDF here: Catalan / Spanish

Welcome!