CARREGADES DE RAONS (cargadas de Razones)

Presentem el document "CARREGADES DE RAONS" a la campanya ATUREM EL PLA, CONSTRUÏM VALLCARCA. El document ha estat redactat entre Col·lectiu Volta, l'Axiu observatori de Vallcarca i l'Assemblea de Vallcarca. Aquest ordena els arguments sobre la oposició al MPGM2002 de les veïnes de Vallcarca.

Presentamos el documento CARGADOS DE RAZONES en la campaña ATUREM EL PLA, CONSTRUÏM VALLCARCA. El documento ha sido redactado entre Colectivo Volta, el archiovo observatorio de Vallcarca y la asamblea de Vallcarca. Ordena los argumentos de oposición a la MPGM 2002 de las vecinas de Vallcarca.

Imagen de Voltes cooperativa d'arquitectura

10 Feb 2016
Por Voltes cooperativa d'arquitectura

PREÀMBUL

Volem compartir la nostra preocupació per la més que probable desaparició de les poques edificacions que encara conformen el nucli antic de Vallcarca, i el caràcter densificador i aliè que pot prendre la nova urbanització. Per això el present document pretén dotar d’arguments a la lectora per a poder valorar la necessitat o no de derogar la Modificació del Pla General Metropolità en l’àmbit de l’Avinguda Hospital Militar - Farigola de 2002.

 

El barri de Vallcarca, especialment els voltants del carrer Farigola han patit les conseqüències devastadores de l’aprovació l’any 2002 de la Modificació del Pla General Metropolità de Barcelona. Aquest pla, preveu l’enderroc de la pràctica totalitat del casc antic del barri, a la vegada que modificacions al traçat dels carrers (c. Argentera), nous vials, noves alineacions als carrers, la construcció d’una rambla entre Av. de Vallcarca i c. Bolívar, i la densificació de l’edificació amb alçades fins ara inèdites al barri.

 

L’afectació de 2002, no venia de nou ja que des del PGM de 1976 Vallcarca percebia un futur incert degut a l’afectació pel projecte de La via “O” (una ronda que comunicava Gràcia amb Collserola que finalment fou desestimada). Tanmateix, és arran de l’aprovació definitiva de la MPGM el 21 de maig de 2002, que s’han intensificat els conflictes derivats com les expropiacions i compres, abandó i enderroc.

 

Durant la fase de l’enderroc (encara no completat, sortosament), la major part dels comerços i tallers (teixit social i econòmic) que conformaven la geografia viva del barri han desaparegut, forçant, doncs a les habitants a abandonar-lo, transformant el casc antic de Vallcarca en un indret inhòspit.

 

Allà on hi hagueren habitatges, tallers i comerç ara hi ha solars buits, brutícia i runa. Les façanes de les cases, mostren evidències del pas del temps, de la degradació, s’hi llegeix “l’afectació” que impedeix realitzar-hi obres de millora. Acompanyant la ràpida destrucció, la decadència dels edificis resistents impregnen el barri d’una terrible melancolia.

 

El veïnat, però, no s’ha rendit davant la tristor, i així desenes d’associacions i entitats treballen per a millorar el barri, per entendre el territori i modificar els processos de degradació. Durant els darrers anys els buits s’han omplert de camps de futbol, places, horts… així creant noves identitats, transformant l’imaginari i ensenyant que encara és possible que les veïnes siguin l’agent transformador del propi entorn.
És per això que us convidem a llegir amb detriment cada dada d’aquest procés especulatiu urbanístic, a reflexionar-hi i a participar de la nostra reivindicació, que és també la vostra, com habitants crítiques, propositives i creadores. Creiem fermament que no existeix una forma adequada de generar espais si no és des de la participació de la ciutadania, des de la implicació activa de cada una de les persones en els seus projectes de futur. Des d’aquí exigim la paralització del MPGM 2002, ja que és totalment aliè a la realitat del conjunt social i ambiental que l’habita. Exigim la redacció del Pla Popular de Vallcarca, participatiu, actiu, sostenible i ecològic, i socialment exigim valentia a l’administració, la mateixa que les veïnes de Vallcarca desprenen cada dia.

 

 

 

Descarrega'l sencer AQUÍ.

https://assembleadevallcarca.wordpress.com/

 

 

 

PREÁMBULO

Queremos compartir nuestra preocupación por la más que probable desaparición de las pocas edificaciones que aún conforman el núcleo antiguo de Vallcarca, y el carácter densificador y ajeno que puede tomar la nueva urbanización. Por ello el presente documento pretende dotar de argumentos a la lectora para poder valorar la necesidad o no de derogar la Modificación del Plan General Metropolitano en el ámbito de la Avenida Hospital Militar - Tomillo de 2002.

 

El barrio de Vallcarca, especialmente los alrededores de la calle Tomillo han sufrido las consecuencias devastadoras de la aprobación en 2002 de la Modificación del Plan General Metropolitano de Barcelona. Este plan, prevé el derribo de la práctica totalidad del casco antiguo del barrio, a la vez que modificaciones en el trazado de las calles (c. Argentera), nuevos viales, nuevas alineaciones en las calles, la construcción de una rambla entre Av. de Vallcarca y c. Bolívar, y la densificación de la edificación con alturas hasta ahora inéditas en el barrio.

 

La afectación de 2002, no venía de nuevo ya que desde el PGM de 1976 Vallcarca percibía un futuro incierto debido a la afectación por el proyecto de La vía "U" (una ronda que comunicaba Gracia con Collserola que finalmente fue desestimada). Sin embargo, es a raíz de la aprobación definitiva de la MPGM el 21 de mayo de 2002, que se han intensificado los conflictos derivados como las expropiaciones y compras, abandono y derribo.

 

Durante la fase del derribo (aún no completado, afortunadamente), la mayor parte de los comercios y talleres (tejido social y económico) que conformaban la geografía viva del barrio han desaparecido, forzando, pues a las habitantes a abandonarlo, transformando el casco antiguo de Vallcarca en un lugar inhóspito.

 

Allí donde hubo viviendas, talleres y comercio ahora hay solares vacíos, suciedad y escombros. Las fachadas de las casas, muestran evidencias del paso del tiempo, de la degradación, se lee "la afectación" que impide realizar obras de mejora. Acompañando la rápida destrucción, la decadencia de los edificios resistentes impregnan el barrio de una terrible melancolía.

 

El vecindario, sin embargo, no se ha rendido ante la tristeza, y así decenas de asociaciones y entidades trabajan para mejorar el barrio, para entender el territorio y modificar los procesos de degradación. Durante los últimos años los huecos se han llenado de campos de fútbol, ​​plazas, huertos ... así creando nuevas identidades, transformando el imaginario y enseñando que aunque es posible que las vecinas sean el agente transformador del propio entorno.

 

Es por ello que os invitamos a leer con detrimento cada dato de este proceso especulativo urbanístico, a reflexionar y participar de nuestra reivindicación, que es también la vuestra, como habitantes críticas, propositivas y creadoras. Creemos firmemente que no existe una forma adecuada de generar espacios si no es desde la participación de la ciudadanía, desde la implicación activa de cada una de las personas en sus proyectos de futuro. Desde aquí exigimos la paralización del MPGM 2002, ya que es totalmente ajeno a la realidad del conjunto social y ambiental que la habita. Exigimos la redacción del Plan Popular de Vallcarca, participativo, activo, sostenible y ecológico, y socialmente exigimos valentía a la administración, la misma que las vecinas de Vallcarca desprenden cada día.

 

 

Descárgalo entero AQUÍ. (sólo en catalán, de momento)

https://assembleadevallcarca.wordpress.com/

 

 

Tags

Activismo, Arquitectura, Comunicación, Derecho - Legalidad, Economía, Paisajismo, Urbanismo
Autoconstrucción, Autogestión, Construcción, Movilidad, Participación, Rehabilitación
Mapas, Normativa, Proyectos - Propuestas
Ciudad, Espacios culturales, Espacios productivos, Espacios públicos, Huertos - Cultivos, Okupación, Redes, Solares, Vivienda

Comenta

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
CAPTCHA
Esta pregunta es para evitar el spam. Perdona las molestias.
9
u
w
F
p
3
Introduce el código sin espacios

Relacionadas

URBANBATfest
13 Oct 2020

Ya puedes consultar toda la programación de URBANBATfest el festival de arquitectura, urbanismo e innovación social de Bilbao.

01 Sep 2020

Convocatoria abierta hasta el 27 de Septiembre para participar en URBANBATfest 2020

AACC Open Call 2020
01 Jul 2020

Concurso de ideas para la participación al XIII Encuentro Internacional de Arquitecturas Colectivas 17-20 de septiembre de 2020

Una convocatoria para una narrativa compartida, para construir un nuevo imaginario.  

mapero de caña
26 Mar 2020

Herramienta colaborativa para mapear y compartir entre todas el conocimiento de la arquitectura trdicional y vernácula vinculada a la caña.

02 Dic 2019

 

Next year the XIII International Meeting of Arquitecturas Colectivas will be held for the first time in Italy, in Genoa, in September 2020. It will be the beginning of a transnational journey that will create a platform for sharing tools and methods of collective approach to architecture that will extend the example of Spanish network to the Italian territory.  The first stop will be in Rome, at the MACRO ASILO, on 11th December starting from 18:00.